#Nasze projekty

 

Programowanie to nasza pasja, stąd tak wiele innowacyjnych rozwiązań opracowanych dla naszych Klientów…

Projekt dla Ministerstwa Rolnictwa ? projekt realizowany w latach 1996 ? 2001

Projekt dla Ministerstwa Rolnictwa w zakresie opracowania rozwiązania informatycznego do zarządzania Wnioskami i Zezwoleniami na Import Zwierząt i materiałów pochodzenia zwierzęcego. Projekt w pierwszej fazie obejmował opracowanie rozwiązania centralnego multi-dostępowego pracującego w Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie, używanego między innymi przez Głównych Lekarzy Weterynaryjnych do generowania zezwoleń weterynaryjnych. W drugiej fazie projekt objął teren całego kraju przekazując do Granicznych Punktów Weterynaryjnych informację o planowanym transporcie zwierząt oraz do Wojewódzkich Zakładów Weterynaryjnych informację o planowanym pojawieniu się na ich terenie transportu zwierząt.

 

W projekcie pełniłem rolę : współautora projektu, analityka, architekta systemu, lidera zespołu programistów tworzących aplikację centralną jak również wersje dla systemu rozproszonego.

 

Przed wdrożeniem Pracownicy Ministerstwa Rolnictwa używali edytora tekstowego do edycji i tworzenia zezwoleń, systemu plików do przechowywania oraz rejestru papierowego do ewidencji wniosków i zezwoleń.

 

Po wdrożeniu rozwiązania uzyskano możliwość jednoczesnej pracy Użytkowników w scentralizowanym sieciowym systemie bazo-danowym, co pozwoliło na znaczną oszczędność czasu pracy, skrócenie czasu procesowania wniosków, wprowadzenie jednorodnego standardu wystawianych zezwoleń i ewidencjonowania wniosków. Szybką modyfikację szablonów dokumentów.

 

Rozwiązanie ponadto poprzez mechanizm profilowania gatunków zwierząt i chorób do niego przynależnych znacznie ograniczyło możliwość pomyłki w treści samego dokumentu.

 

Dodatkowe korzyści rozwiązania to : zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do danych poprzez rozbudowany system uprawnień, zapewnienie integralności danych oraz scenariusza kopii zapasowej, możliwości analityczne z danych bieżących i historycznych, informację przekazywane na bieżąco do Granicznych Punktów Weterynaryjnych oraz Wojewódzkich Zakładów Weterynarii oraz dane zwrotne z tych miejsc zasilające System centralny.

Projekt - Aplikacja Webowa wspierająca procesy związane z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w Organizacji.

Po wdrożeniu w Organizacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 przez firmę DGA S.A. z Poznania oraz oprogramowania do projektowania procesów DGA Quality, pojawiło się zapotrzebowanie na aplikację wspierającą już same procesy i Użytkowników w nich uczestniczących.

Przed wdrożeniem Organizacja dysponowała dokumentacją oraz wizualizacjami w ramach DGA Quality opisującymi procesy, wraz z biblioteką dokumentów systemowych, sama praca jednak, wprowadzanie danych do procesów, czy też analiza wskaźników odbywała się na dokumentach papierowych lub rozproszonych arkuszach Excel.

 Produktem projektu był system Ebaza mający na celu operacyjne wsparcie procesów SZJ, była to aplikacja Webowa, napisana w technologii Html, css, php, javascript, mysql. Dostępna dla Pracowników w dowolnym miejscu i czasie, na komputerach jak również na urządzeniach mobilnych, dająca zupełnie nową jakość pracy i kolaboracji Użytkowników.

 Wsparła m. in.

– Proces Obsługi Zamówień,

– Proces Zamówień do Dostawców

– Proces Obsługi Reklamacji

– Proces Nadzoru nad Należnościami, z modułem dla zewnętrzych Kancelarii Prawnych włącznie

– Rejestr Dostawców Kwalifikowanych

– Rejestr Wyposażenia i Urządzeń Kontrolno Pomiarowych

 Aplikacja po wdrożeniu zakończonym sukcesem została docelowo zintegrowana z programami Handlowym i Księgowym co jeszcze bardziej przyczyniło się do usprawnienia procesów oraz funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w Organizacji.

Projekt Integracji Transakcyjnej systemu Xpertis Macrologic oraz UsIntegra. Technologie : MacroBase , MSSQL, MySql.

Spółka Klienta w obszarze FK i HR używała systemu ERP Xpertis firmy Macrologic natomiast w obszarze Handlowym ze względu na dość specjalistyczne potrzeby z branży dystrybucji i przetwórstwa Chemicznego korzystała ze specjalizowanego rozwiązania UsIntegra. Były to odrębne systemy nie powiązane ze sobą.

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy rozwiązanie transakcyjne integrujące obszar rozrachunków Klientów, transakcji handlowych i magazynowych pomiędzy działającymi systemami.

Po wdrożeniu Organizacja uzyskała dostęp on-line ze wszystkich rozproszonych punktów sprzedaży do aktualnych danych o rozrachunkach swoich Klientów, co pozwoliło na wdrożenie mechanizmów kontroli zgodnych z polityką nadzoru nad należnościami.

 Przyczyniło się to długoterminowo do poprawy wskaźników płynności finansowej oraz znacznego zmniejszenia ryzyka podczas procesu obsługi Klienta i realizacji zamówień.

 Dodatkowo uzyskano mechanizmy automatyzacji importu danych handlowych i magazynowych do systemu FK, co zmniejszyło nakład pracy w dziale Księgowym oraz ryzyko błędów podczas przenoszenia danych pomiędzy systemami.

Projekt - Budowa platformy Business Intelligence dla Spółki na Ukrainie.

Spółka Klienta założona na terytorium Ukrainy pracowała na oprogramowaniu klasy ERP Firmy 1C , funkcję analityczne i sprawozdawcze w systemie zgodne z prawem i przyjętymi normami na Ukrainie znacznie różniły się od standardów stosowanych w naszym kraju, utrudniało to bieżący nadzór właścicielski nad Spółką.

Po przeprowadzeniu serii wywiadów analitycznych ze specjalistami na Ukrainie, zaprojektowaliśmy Hurtownie danych opartą na platformie MS SQL oraz Reporting Services, zasilaną transakcyjnie przez zdalny system 1C.

 Organizacja uzyskała dostęp do Raportów Finansowych i Handlowych prezentowanych w układach zgodnych z przyjętymi i używanymi wcześniej standardami.

Projekt wdrożeniowy Systemu SAP BO - migracja danych

Przed wdrożeniem Organizacja Klienta używała kilku rozwiązań informatycznych, rozwiązania miały już kilk – kilkanaście lat pracy, baza danych nie była scentralizowana, choć rozwiązania były ze sobą zintegrowane.

Po wdrożeniu Organizacja uzyskała nowoczesny system klasy ERP, aktywnie wspierający procesy z dużymi możliwościami dalszego rozwoju.