Do oglądania tej strony potrzebujesz<a href="http://www.macromedia.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" target="_blank" >Macromedia Flash Player 6.0+ --------------------</a>

Us2000 to wielomodułowy system Handlowy
 • Moduł I - obsługa sprzedaży, magazynów i produkcji z uproszczoną kontrolą rozrachunków
 • Moduł II - obsługa Dokumentów Transportowych w ramach ADR
 • Moduł III - obsługa systemu naliczania kaucji za opakowania po substancjach szkodliwych

Moduł I Systemu Us2000 przeznaczony jest dla firm o profilu handlowo-usługowym, dzięki wbudowanemu mechanizmowi receptur możliwe jest również prowadzenie rozliczeń produkcyjnych.

Ze względu na mechanizmy centralnego zbierania danych i zarządzania idealnie nadaje się dla firm posiadających wiele oddziałów rozproszonych.

System nie zawiera pełnego programu FK a jedynie jego najważniejsze elementy, natomiast bardzo dobrze integruje się z system Symfonia FK firmy Matrix.
 • kartoteki materiałowe rozliczane metodą FiFo
 • rozliczenie kosztu zakupu przy każdej transakcji
 • prowadzi rejestry Vat sprzedaży, zakupów i kosztów
 • prowadzi rozrachunki z kontrahentami krajowymi
 • prowadzi rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi (Walutowe).

System może prowadzić do 99 magazynów powiązanych towarowo za pomocą Centralnego Katalogu Towarów i Usług (CKT). Bez problemów możliwa jest praca z oddalonymi magazynami (oddziałami).

System został tak zaprojektowany aby informacja była wprowadzana tylko raz na kolejnych szczeblach organizacyjnych np. początek drogi towarowej to nasze zamówienie do dostawcy, przy pomocy kreatora zamówień istnieje możliwość przygotowanie danych o towarach które należy zamówić. Nasze zamówienie może zostać zapamiętane przez system aby następnie po dostawie wykorzystać dane z zamówienia do utworzenia dokumentu PZ.

Analogiczna sytuacja dotyczy drogi sprzedaży towaru, pierwszym elementem jest otrzymanie zamówienia od klienta, należy je wprowadzić do systemu, w każdej chwili w systemie można sprawdzić stopień realizacji zamówień i dostępność towarów w magazynach.

W przypadku rozliczania produkcji System oferuję zastosowanie receptur towarowych i stworzenie magazynów materiałów, produkcji w toku i magazynu wyrobów gotowych.

Rozlicznie produkcji może odbywać się na podstawie receptur materiałowych uwzględniających tylko materiał lub materiał i koszty wydziałowe. W zakresie rozrachunków System umożliwia dokładną kontrolę udzielanych kredytów windykację należności z blokadą linii kredytowej dla wybranego kontrahenta włącznie, kontrolę własnych zobowiązań z możliwością wydruku terminarza płatności. System umożliwia również prowadzenie konta kasy z dokumentami KP,KW i Raportem Kasowym.

W skład systemu wchodzi pakiet analiz w czterech grupach:
 • analizy towarowe (sprzedaż, zakupy, stany minimalne, zyskowność na towarach i inne...)
 • analizy rentowności operacji handlowych
 • analizy księgowe (stany towarowe, obroty firmy i inne...)
 • analizy należności i zobowiązań (stan rozliczeń, terminarz, bilans firmy). Istnieje możliwość prowadzenia ciągłego (codziennie) stanu finansowego firmy.

Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2005 Copyright by KlimoK