Do oglądania tej strony potrzebujesz<a href="http://www.macromedia.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" target="_blank" >Macromedia Flash Player 6.0+ --------------------</a>

System Internetowy pozwalający na wygodne i precyzyjne zarządzanie bazą danych o prowadzonych sprawach w ramach procedur windykacyjnych, śledczych, prewencyjnych, monitorujących. System optymalizowany do prowadzenia spraw zlecanych przez Banki, Firmy Leasingowe, Korporacje Finansowe.

System Prowadzi: min.:
 • Rejestr Spraw
 • Kartotekę Windykatorów - Inspektorów
 • Kartotekę Zleceniodawców
 • Słownik Produktów - Grup Towarowych
 • Słownik Regionów
 • Słownik Województw
 • Słownik kodów pocztowych
 • Słownik możliwych działach i czynności w pełni konfigurowalny przez użytkownika
 • Rejestr zdarzeń: rejestracja wszelkich zdarzeń i działań w ramach podjętych procedur, możliwość precyzyjnego planowania działań
 • Prowadzenie rozliczeń z firmami Zlecającymi
 • Prowadzenie rozliczeń z pracownikami - Windykatorami, firmami zewnętrznymi.

System pozwala w każdej chwili uzyskać wykaz otwartych spraw, spraw przeterminowanych, spraw zakończonych sukcesem, spraw z interwencją policji, odebrania lub zabezpieczenia przedmiotu, spraw z podziałem na Windykatorów, zleceniodawców, regiony, województwa itd.
Wygodny i bardzo konkretny system uprawnień pozwala na zachowanie pełnej poufności danych zgodny z obowiązującymi wymogami.
Dodatkowo istnie możliwość opracowania szablonów do importu spraw od zleceniodawcy.


Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2005 Copyright by KlimoK